Od 1 stycznia 2016 r. lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Dotychczasowe – papierowe – pozostaną w użytku jeszcze dwa lata. Aby móc korzystać z e-zwolnień, pracodawcy muszą założyć do końca 2015 r. konto na PUE ZUS (Platformie Usług Elektronicznych ZUS).

Koniec z bałaganem w papierach i problemami z formalnościami dotyczącymi zwolnień lekarskich dostarczanych przez pracowników? Wraz z rozwojem smart governance i pojawianiem się ułatwień dla zatrudniających i pracowników, ZUS postanowił wprowadzić elektroniczne zastępstwo dla tradycyjnych papierowych zwolnień.

Pacjent będzie miał łatwiej?

Gdy lekarz wystawi e-ZLA, pacjent nie będzie musiał dostarczać zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) albo ZUS (m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą). Ominie go problem związany z udaniem się do miejsca zatrudnienia czy jednostki ubezpieczyciela podczas choroby lub opieki np. nad chorym dzieckiem. E-ZLA zostanie przesłane na profil PUE płatnika i do systemu ZUS. Zniknie wymagany od pacjenta termin 7 dni na dostarczenie dokumentu. Nie będą go też dotyczyły ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu.

Konieczne będzie natomiast przesłanie (złożenie) wniosku m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, występujących o zasiłek po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia) czy pracowników, którym ZUS, a nie pracodawca, wypłaca świadczenia chorobowe.  Ubezpieczony może to zrobić korzystając ze swojego profilu na PUE.

Od początku 2016 r. pacjent będzie miał szansę otrzymać od lekarza zwolnienie wystawione według dotychczasowych zasad – na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie elektronicznej (e-ZLA). Natomiast od 1 stycznia 2018 r. wydawane będą wyłącznie elektroniczne dokumenty.

Krok po kroku

Jak wygląda cała procedura? Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS. Zakład udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-zwolnienia (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta zostanie przekazana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na tej samej platformie.

Przydatne dla pracodawców

W jaki sposób ZUS reklamuje swoją nowoczesną platformę? Największą korzyścią systemu ma być szereg ułatwień dla wszystkich bezpośrednio zainteresowanych – lekarzy, pacjentów i pracodawców.  W przypadku tych pierwszych czynność nadal jest wykonywana, z tym, że nikt nie będzie miał już problemów z odczytaniem charakteru pisma specjalistów. O korzyściach dla tych drugich informowaliśmy powyżej.

Natomiast pracodawcy, którzy założą profil na PUE, otrzymają natychmiast wiadomość o wystawieniu e-ZLA ich pracownikowi oraz samo zwolnienie. Na Platformie Usług Elektronicznych zostało wydzielone specjalne miejsce, w którym będą widoczne elektroniczne dokumenty wysłane na profil płatnika. Istotne jest również to, że osoba zatrudniająca będzie mogła drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawiania dokumentu uprawniającego do absencji. Zatem może to oznaczać o wiele łatwiejszy dostęp do dokumentów i ich kategoryzacje w zależności od danego pracownika oraz możliwość przeglądania zasobów z każdego miejsca, by łatwiej kontrolować firmę.

Koniec z fałszywymi zwolnieniami i wodzeniem za nos ZUS i pracodawców? To się okaże. Znając praktykę przez pierwsze kilka miesięcy system i tak będzie mocno kulał.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ