Samorząd Województwa Lubelskiego uruchomił w czerwcu Regionalną Infrastrukturę Informacji Przestrzennej, która zapewnia powszechny dostęp do danych przestrzennych. Teraz każdy mieszkaniec czy przedsiębiorca, może swobodnie wyszukiwać i przeglądać informacje o działkach, przebiegu dróg czy też inwestycji.

Z zasobów geoprzestrzennych nie wszyscy korzystamy. Nie wszyscy także znamy ich wartość i wreszcie nie wszyscy odczuwamy potrzebę ich zastosowania w biznesie. Na szczęście powoli się to zmienia, a projekty takie jak RIIP z pewością pomogą zrozumieć także mikroprzedsiębiorcom, jak duże znaczenie w prowadzeniu działalności ma GIS. Przykład: planując otwarcie nowej apteki, można sprawdzić, gdzie ulokowane są szpitale czy zespoły ratownictwa medycznego i jak dużo jest ich w danym regionie. Jeżeli z kolei chcemy wejść bądź eksploatować np. branżę turystyczną, za pośrednictwem RIIP istnieje możliwość sprawdzenia bazy hotelarskiej w określonym obszarze.

System został uruchomiony 1 czerwca 2016 i jest realizowany przez samorząd w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Jednak prace nad wdrożeniem trwały 3 lata. Jak twierdzi Comarch, który realizował zamówienie, RIIP jest jednym z pierwszych tego projektów w Polsce, jednak już zyskuje zainteresowanie wśród innych samorządów.

Głównym założeniem Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej było zapewnienie mieszkańcom dostępu do aktualnych zbiorów danych przestrzennych za pomocą przeglądarki internetowej. Korzystając ze stworzonego w ramach projektu Portalu Mapowego (www.gis.lubelskie.pl) możliwe jest wyszukiwanie oraz bezpłatne przeglądanie zgromadzonych danych przez wszystkich zainteresowanych. Z informacji mogą korzystać również instytucje, organizacje oraz przedsiębiorstwa, które prowadzą na terenie województwa wiele inwestycji, w tym projektów infrastrukturalnych. System dostarczy im wiarygodnej i aktualnej informacji o stanie obiektów, które zostały wprowadzone do bazy. Na portalu mapowym, bez potrzeby wizyty w urzędzie, można sprawdzić, jak nieruchomość została ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego, o ile gmina już go uchwaliła czy też którędy przebiegają drogi i co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie.

Architekturę systemu opracowano w taki sposób, aby każda wprowadzana przez urząd zmiana była też aktualizowana na portalu mapowym i była dostępna dla obywateli w jednym miejscu. Informacje dotyczą między innymi: ochrony środowiska, planowania przestrzennego, zdrowia, kultury, dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych a także terenów inwestycyjnych.

Wdrożenie systemu informatyzacji w województwie lubelskim pokazuje jak właściwie uporządkowane dane przestrzenne mogą przyczynić się do usprawnienia pracy oraz poprawy jakości usług organów administracji publicznej, co w efekcie przekłada się na rozwój gospodarczy regionu – mówi Paweł Prokop, wiceprezes zarządu Comarch.

Unikalnym w skali kraju produktem jest aplikacja do zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Umożliwia ona pozyskiwanie materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wszystkim zainteresowanym podmiotom oraz obsługę jednostek wykonawstwa prac geodezyjnych i kartograficznych. Dotychczasową tradycyjną długotrwałą obsługę w tzw. „okienku” zastąpiono szybką i sprawną obsługą przez Internet.

W ramach projektu powstały również rozwiązania dla pracowników Biura Geodezji i Wojewódzkiego Biura Geodezji, tj. aplikacja do obsługi zadań urządzeniowo-rolnych i aplikacja wspomagająca realizację prac scaleniowych. Aplikacja do obsługi zadań urządzeniowo-rolnych (MOZUR), wspomaga pracowników Biura Geodezji w przeprowadzaniu analiz w zakresie zapotrzebowania na prace scaleniowe na terenie województwa oraz w procesie planowania tych prac. Aplikacja pozwala również na tworzenie oraz aktualizowanie programu prac scaleniowych, z uwzględnieniem podstawowej i rezerwowej listy obiektów scaleniowych.

Comarch nie kojarzy się z projektami GIS. Przynajmniej nie jest wymieniany w jednym ciągu z takimi firmami jak Esri, WIGeoGIS, Oracle czy SHH. Jednak działa na tym rynku od 2009 roku, realizując projekty informatyki geodezyjnej, np. dla samorządów czy GUGiK. Ponadto jak sami słusznie twierdzą przedstawiciele firmy w rozmowie z Connected Life Magazine – „Jeśli chce się podążać za obecnymi trendami, trudno dziś nie istnieć w GIS. Na bazie doświadczeń z dotychczasowych wdrożeń Comarch zbudował unikalne centrum kompetencyjne, które pozwala dziś firmie na realizację dużych projektów GIS, za dowód niech świadczy chociażby sukces RIIP w województwie lubelskim”. – mówi Ireneusz Marchewka, konsultant ds. GIS w Comarch.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł50 000 dolarów dla uczestników programu Bug Bounty
Następny artykułVerizon przejmuje Fleetmatics za ok. 2,4 mld dolarów
Niezależny ekspert w branży usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych z kilkunastoletnim doświadczeniem. Posiada bogatą wiedzę oraz doskonałą znajomość krajowego i światowego rynku związanego z usługami „connected”, w tym M2M i IoT. Jest pomysłodawcą oraz założycielem portalu lokalizacja.info, magazynu Connected Life, Connected Business Life, organizatorem cyklu konferencji z serii Connected Life Business Events: Navigation Trends, Geomarketing Forum, Telematics Forum, Connected Health czy Connected Insurance. Prowadzi także w działalność doradczą dla firm z sektora M2M/IoT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ