Grono znamienitych osobistości i autorytetów medycznych, jakich będzie można spotkać i posłuchać już 26 września 2016 r. podczas Connected Health 2016 r. systematycznie się powiększa. Z nieskrywaną przyjemnością przedstawiamy dziś kolejne 3 wybitne postaci. 

zatonski_200Prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński – lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, wybitny badacz i znawca zdrowia publicznego i promocji zdrowia. Zajmuje się przede wszystkim badaniem przyczyn nowotworów złośliwych i czynników warunkujących zmiany zdrowia Polaków i mieszkańców Europy Wschodniej w okresie transformacji. Jeden z twórcą Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Pełnomocnik Dyrektora Centrum Onkologii ds. Epidemiologii i Prewencji Nowotworów. W latach 1979-2015 kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Ekspert Światowej Organizacji Zdrowia i Banku Światowego. W Polsce i na świecie znany m.in. ze swojej działalności dla ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu. Animator akcji „Rzuć palenie razem z nami”, w wyniku której w latach 90. ponad 4 miliony Polaków rzuciło palenie. Twórca i Prezes Fundacji „Promocja Zdrowia”. Autor ponad 500 publikacji i kilkudziesięciu książek naukowych. Za swoją działalność na rzecz zdrowia mieszkańców Polski i Europy Środkowo-Wschodniej odznaczony m.in. Złotym Medalem Światowej Organizacji Zdrowia, Nagrodą im. Luthera L. Terry’ego Amerykańskiego Towarzystwa Nowotworowego, medalem miasta Paryża, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Doktor honoris causa Królewskiego Uniwersytetu w Aberdeen w Szkocji, jednego z najstarszych i najlepszych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii. W ostatniej dekadzie stale w czołowej dziesiątce najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w Polsce.

wojnarProf. dr hab. n. med. Marcin Wojnar – profesor zwyczajny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz psychiatra, absolwentAkademii Medycznej w Warszawie (1988). Od ukończenia studiów pracuje w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zasadniczym przedmiotem jego pracy badawczej są uzależnienia, depresja i genetyka zaburzeń psychicznych. Zarówno jego praca doktorska jak i habilitacyjna powstały w wyniku kompleksowych badań nad uzależnieniem od alkoholu. Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji oraz 140 doniesień zjazdowych. Od 2011 roku kieruje Katedrą i Kliniką Psychiatryczną WUM oraz Zakładem Leczenia Szpitalnego w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, w którym zainicjował powstanie oddziału powikłanych alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Brał udział w Zespole ds. Koszyka Świadczeń Gwarantowanych w Psychiatrii i opracowaniu programu specjalizacyjnego w zakresie psychiatrii. Jest stałym doradcą Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W roku 2014 pełnił na Mazowszu funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. Psychiatrii. W 2007 roku znalazł się w gronie inicjatorów i założycieli Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami, w którym obecnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Elekta. Jest Wice-Prezydentem Europejskiego Towarzystwa Badań Biomedycznych nad Uzależnieniem od Alkoholu (ESBRA), członkiem zarządu Europejskiej Federacji Towarzystw Uzależnień (EUFAS) i wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

krygier_200Prof. dr hab. Krzysztof Krygier: Kierownik Zakładu Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych, Katedra Technologii Żywności, Wydział Nauk o Żywności SGGW w Warszawie, Przewodniczący Komitetu Roboczego ds. Nauki w Radzie ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia, członek Rady Naukowej Polskiej Federacji Producentów Żywności, były: Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, członek Zarządu European Federation For the Science and Technology of Lipids, International Society For Fat Research, Przewodniczący (Chairmen) EuroFedLipid Congress (Europejski Kongres Lipidowy).

Po więcej szczegółów odnośnie konferencji zapraszamy na stronę: www.ConnectedHealth.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ