Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sompolnie wdrożyło rozwiązanie GEOSECMA Wod-Kan do zarządzania siecią wodnokanalizacyjną. Decyzja była podyktowana koniecznością usprawnienia działania zakładu w obszarze inwentaryzacji i paszportyzacji wszelkich elementów sieci. Do tej pory przedsiębiorstwo komunalne w Sompolnie pracowało w oparciu o papierowe arkusze map zasobu geodezyjnego i zdigitalizowane mapy rastrowe, które nie odzwierciedlały faktycznego stanu infrastruktury.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sompolnie świadczy usługi dla prawie 3 tysięcy odbiorców usług, co przekłada się na liczbę około 11 tys. osób. Spółka eksploatuje 4 stacje uzdatniania wody, 2 oczyszczalnie ścieków, 18 pompowni ścieków i zarządza siecią wodociągową o długości 250 km oraz siecią kanalizacyjną o długości 50 km. Oprócz działań związanych z branżą wodnokanalizacyjną zakład zajmuje się także gospodarką i zarządzaniem odpadami, a także zarządzaniem nieruchomościami.

Pełna kontrola nad siecią

Z uwagi na potrzebę ciągłego podnoszenia jakości usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zakład zdecydował się na instalację rozwiązania opartego o system informacji przestrzennej (GIS), który usprawnia proces inwentaryzacji i paszportyzacji sieci. Dzięki oprogramowaniu GEOSECMA inwentaryzacja może być przeprowadzana bardziej szczegółowo, z uwzględnieniem takich informacji, jak: ilość zasuw, parametry poszczególnych elementów sieci, m.in. daty montażu, czy terminy ostatnich przeglądów.

„Brak dokładnej informacji o umiejscowieniu poszczególnych elementów infrastruktury wydłuża czas związany z wydawaniem warunków technicznych, projektowaniem i wykonywaniem przyłączy oraz usuwaniem skutków awarii” – mówi Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sompolnie Janusz Stankiewicz. – „Obecnie na ukończeniu jest proces przenoszenia danych do systemu. Chodzi o elementy pochodzące ze starych arkuszy, co do których mamy wiedzę, że są zlokalizowane prawidłowo. Etap ten zrealizowany jest w 90%. Jednocześnie wykonujemy dokumentację zdjęciową głównych obiektów i elementów infrastruktury. Pozwoli to na szybsze uzupełnienie wszystkich punktów o opisy, co nastąpi w drugim etapie wdrożenia.” – dodaje Janusz Stankiewicz.

Integracja w ramach jednego systemu

W kolejnym etapie zakład planuje zintegrować rozwiązanie GEOSECMA z posiadanym systemem ERP i systemem billingowym. Pozwoli to m. in. na precyzyjne umiejscowienie odbiorców na mapie i wprowadzenie zdalnego odczytu wodomierzy przy wykorzystaniu wdrażanych obecnie rozwiązań GSM. System pozwoli również na prezentację i wizualizację danych z poszczególnych systemów oraz umiejscowienie poszczególnych elementów sieci wraz z ich parametrami takich jak: przepompownie, stacje uzdatniania wody, czy oczyszczalnie ścieków. Zakład planuje także stworzenie modelu hydraulicznego sieci, który pozwoli na bardziej racjonalne zarządzanie infrastrukturą wod-kan w zakresie regulacji przepływów i ciśnień, doboru średnic rurociągów, zbiorników retencyjnych, pracy pomp, czy wykrywania awarii. Model pozwoli również na symulację pracy sieci w przypadku budowy nowych przyłączy lub występowania awarii. Dodatkowo system zostanie połączony z elektronicznym biurem obsługi klienta (EBOK), co pozwoli szybko określić, do których osób powinna być wysłana korespondencja w przypadku wystąpienia awarii lub planowych remontów.

Obecnie zakład posiada 3 stanowiska komputerowe z zainstalowanym systemem GEOSECMA Wod-Kan. W planach jest także zakup urządzeń mobilnych, co umożliwi zdalną inwentaryzację sieci i bieżące wprowadzanie informacji o awariach i remontach przez ekipy pracujące w terenie. Wykorzystanie tabletów umożliwi dołączanie do opisów dokumentacji zdjęciowej.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ