Jak poinformowała Anna Streżyńska na swoim profilu na Twitterze, ustawa umożliwiająca wykorzystanie mDokumentów w urzędach i kontaktach z Policją, przeszła pod koniec września przez Komitet Rady Ministrów.

To również świetna informacja dla Centralnego Ośrodka Informatyki, gdyż projekt mDokumentów jest właśnie realizowany przez ten podmiot.

Jak słusznie jednak zauważył poseł Arkadiusz Marchewka, powołując się przy tym na odpowiedź na interpelację w sprawdzie kosztów wdrożenie projektu mDokumenty, policja obecnie nie ma odpowiedniego sprzętu, ani pieniędzy na jego wymianę. Stąd może pojawić się problem z weryfikacją mDokumentów przez funkcjonariuszy prawa. Z kolei Streżyńska twierdzi, że policja będzie wymieniać sprzęt w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Potrzeba 80 milionów złotych

Jak jednak podkreśla Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – „Sprawne wdrożenie systemu mDokumenty w zakresie zadań realizowanych przez Policję, z którymi związane jest stwierdzenie tożsamości osoby – w ocenie Komendy Głównej Policji – wymaga wyposażenia tej formacji w nowe urządzenia.” Ich koszt szacuje się na ponad 77 milionów złotych. Skąd ta kwota? Otóż cena jednostkowa jednego terminala wynosi ponad 8800 zł brutto (wraz z kosztami powiązanymi), co przy zakupie 8764 sztuk terminali będzie generować wydatek ponad 77 mln zł brutto (wydatek minimalny, bowiem dla pełnego wyposażenia służb policyjnych w przedmiotowe terminale należałoby wydatkować ponad 113 min zł). Niezbędne będzie także zwiększenie przepływności łączy dla Komisariatów Policji do 2mb/s i Posterunków Policji do 1mb/s (obecnie parametr ten wynosi odpowiednio dla Komisariatów Policji – 512 kb/s oraz dla Posterunków Policji – 256 kb/s). Szacunkowe koszty zwiększenia przepływności łączy dostępowych do wspomnianych jednostek szczebla powiatowego na terenie kraju, będą miały wpływ na wzrost kosztów dzierżawy łączy szacunkowo od 10.000 zł do 15.000 zł miesięcznie, w zależności od wielkości województwa. W konsekwencji trzeba liczyć się z dodatkowym obciążeniem finansowym w granicach 215.000 zł brutto miesięcznie w skali kraju dla 17 jednostek Policji [Komendy Wojewódzkie (Stołeczna) Policji]. Rocznie wzrost kosztów dzierżawy łączy do jednostek Policji szczebla podstawowego na terenie kraju oszacowano na 2.580.000 zł brutto. W związku z tym dla zapewnienia pełnej gotowości Policji do realizacji zadań związanych z projektem mDokumenty i wprowadzeniem w życie projektowanych przepisów prawa, w pierwszym roku obowiązywania ustawy wydatki Policji powinny wynieść nie mniej niż około 80 mln zł.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułZarządzanie telekonferencjami z poziomu aplikacji
Następny artykułForum Ekspansji Internetu Rzeczy
Niezależny ekspert w branży usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych z kilkunastoletnim doświadczeniem. Posiada bogatą wiedzę oraz doskonałą znajomość krajowego i światowego rynku związanego z usługami „connected”, w tym M2M i IoT. Jest pomysłodawcą oraz założycielem portalu lokalizacja.info, magazynu Connected Life, Connected Business Life, organizatorem cyklu konferencji z serii Connected Life Business Events: Navigation Trends, Geomarketing Forum, Telematics Forum, Connected Health czy Connected Insurance. Prowadzi także w działalność doradczą dla firm z sektora M2M/IoT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ