Rozwiązania telematyczne dla transportu mają na celu m.in. optymalizację pracy flot. Czym jednak są? W jakim stopniu zadomowiły się w Polsce? Jakiego rodzaju instrumenty dominują dziś w łączności pomiędzy kierowcami ciężarówek a systemami zarządzającymi ich pracą?

Jak sama nazwa wskazuje, systemy TMS (Transport Management System) służą do zarządzania transportem w firmie. Mówiąc językiem bardziej technicznym, jest to oprogramowanie klasy ERP (Enterprise Resource Planning) dedykowane dla branży logistyczno-transportowej. Zależnie od przypadku dotyczyć to może zarówno transportu własnego, jak i outsourcowanego; tak flot kilkupojazdowych, jak i wielotysięcznych. Dla każdej firmy znajdzie się odpowiedni – mniej lub bardziej zaawansowany – system klasy TMS. Zauważyć można znaczny wzrost ich popularności w ostatnich latach w Polsce – pytanie brzmi zatem: dlaczego coraz więcej przedsiębiorstw sięga po tego typu rozwiązania? Najkrótsza odpowiedź: gdyż pozwalają zoptymalizować zasoby i generują oszczędności. A robią to dzięki specyficznym, dedykowanym dla tej branży cechom.

Szeroki wachlarz funkcji

Istotą systemów telematycznych jest umożliwienie przedsiębiorstwom z branży transportowej efektywniejszej organizacji pracy, w tym planowania działań na kolejne dni. Ale co konkretnie? Najlepiej wymienić kilka podstawowych cech rozwiązań klasy TMS:

 • wyznaczanie i optymalizacja złożonych tras (z wieloma punktami pośrednimi),
 • uwzględnianie tymczasowych oraz stałych (ciężarowych, gabarytowych, ADR) ograniczeń w ruchu,
 • uwzględnianie opłat drogowych i zestawienia całości kosztów transportu,
 • możliwość stworzenia bądź integracji z zewnętrzną bazą kierowców i pojazdów,
 • repozytorium tras,
 • lokalizacja obiektów statycznych (np. magazyny, miejsca dostawy) i dynamicznych (pojazdy) wraz z ich prezentacją na mapie,
 • wyznaczanie korytarza dla ruchu pojazdów i alarmy o jego przekroczeniu,
 • sygnalizowanie zbliżania się lub przekroczenia tereminów przeglądów i napraw,
 • monitorowanie zużycia paliwa i ubytków pozaeksploatacyjnych,
 • sygnalizowanie przekroczenia założonych limitów zużycia paliwa
 • możliwość komunikacji na linii dyspozytor-kierowca

Era pre-TMS odeszła w niepamięć

Powyższe funkcje służą wyznaczaniu optymalnych tras dla floty ciężarowej, uzyskiwaniu informacji o lokalizacji i dostępności poszczególnych ładunków lub odpowiednich miejsc postoju, czy wreszcie lokalizacji i wizualizacji pojazdów na mapie w czasie rzeczywistym wraz z podstawowymi informacjami o nich (spalanie, ilość paliwa w baku itp.). Dzięki nim planiści i dyspozytorzy w centrali mogą w prosty i wygodny sposób zarządzać pracą kierowców i kalkulować koszty operacji transportowych. W tym samym czasie są w stanie wykonać znacznie więcej zadań, niż w erze przed systemami TMS. Dodać należy jeszcze, że pod względem jakościowym efekt ich pracy stoi na zdecydowanie wyższym poziomie.

Czytelna polaryzacja rynku

Obecnie widoczny jest podział na podstawowe i bardziej złożone systemy zarządzania transportem, przebiegający zasadniczo równolegle do podziału na większe i mniejsze przedsiębiorstwa. Te drugie, jeśli w ogóle korzystają z systemów, wybierają najczęściej proste i niedrogie rozwiązania. Bazują one zwykle na samym monitoringu pojazdu i wykorzystują po stronie kierowcy rejestratory GPS/GPRS oraz np. sondy paliwa, a po stronie centrali aplikacje do monitoringu lokalizacji pojazdu i jego stanu.

Większe przedsiębiorstwa z branży TSL wykorzystują bardziej zaawansowane rozwiązania. Są to najczęściej kompleksowe systemy telematyczne, rozszerzające wachlarz funkcji z samego monitoringu o np. nawigację GPS, komunikację (głosową lub typu chat) na linii kierowca-dyspozytor, planowanie i przesyłanie przez centralę tras do kierowcy (z opcją potwierdzenia jej przyjęcia), powiadomienia o przekroczeniach zadanych parametrów (np. wyjechanie poza wyznaczony korytarz ruchu), identyfikacja stylu jazdy kierowcy, czujniki temperatury czy otwarcia klapy – a wszystko to dostępne w czasie rzeczywistym. W tym przypadku komunikacja odbywa się za pomocą bardziej zaawansowanych urządzeń mobilnych przy wykorzystaniu modułów GPS i GPRS.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ