„Dzisiaj na Mazowszu mamy dwa inteligentne miasta, a reszta – dochodzące” – tak twierdzi w rozmowie agencją informacyjną Newseria, Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. „Mówię przede wszystkim o Warszawie i Płocku” – wyjaśnia dalej. To jednak nie wszystko, bo także inne miasta w województwie mazowieckim, jak Radom, Siedlce, Ciechanów czy Ostrołęka posiłkują się funduszami unijnymi w ramach realizacji projektów z zakresu smart city.

W najbliższych latach, w ramach dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, do dyspozycji miast będzie prawie 2 miliardy euro. Oczywiście nie wszystkie pieniądze przeznaczone są na wdrażanie inteligentnych miast, ale jak podaje Frankowski, chociażby 700 milionów euro z tej kwoty dedykowane jest na zrównoważony transport. Oprócz transportu, projekty wpisujące się w elementy smart city to odnawialne źródła energii, e-administacja (smart goverment), e-zdrowie (mHealth), e-kultura. Innymi słowy chodzi o zintegrowanie usług ICT z potrzebami mieszkańców. Jak dodaje dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, są też pieniądze dla biznesu. Wydatkowane będą na programy badań i rozwoju, głównie dotyczące innowacji służących wdrażaniu inteligentnych miast.

Co szczególnie ciekawe, zwłaszcza dla branży GIS i dostawców map, będą pieniądze również na dalsze ucyfrowienie tych obszarów mapowych, po które dzisiaj należy udać się do urzędów, by otrzymać papierową mapę – przypomnijmy, że mamy rok 2016.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułmHealth lekarstwem na problemy służby zdrowia?
Następny artykułInteligentny sklep nie będzie potrzebował sprzedawców
Niezależny ekspert w branży usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych z kilkunastoletnim doświadczeniem. Posiada bogatą wiedzę oraz doskonałą znajomość krajowego i światowego rynku związanego z usługami „connected”, w tym M2M i IoT. Jest pomysłodawcą oraz założycielem portalu lokalizacja.info, magazynu Connected Life, Connected Business Life, organizatorem cyklu konferencji z serii Connected Life Business Events: Navigation Trends, Geomarketing Forum, Telematics Forum, Connected Health czy Connected Insurance. Prowadzi także w działalność doradczą dla firm z sektora M2M/IoT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ