Redakcja

Connected Life Magazine to pierwszy w Polsce drukowany magazyn poświęcony takim zagadnieniom jak smart home, smart city, mHealth, connected cars, telematyka czy connected shopping. Opisujemy, obserwujemy i analizujemy biznes oparty o Internet of Things. To my często kreujemy trendy w polskiej branży IoT. Ponadto ogranizujemy wiele wydarzeń i konferencji, na których gromadzimy przedstawicieli firm tworzących polski rynek IoT. Wreszcie redakcja Connected Life Magazine dostarcza treści również do innych mediów, wspierając rozwój takich sektorów jak telemedycyna i mHealth, connected cars i telematyka, smart city czy dom inteligentny.


Redakcją Connected Life Magazine kieruje:

Redaktor Naczelny – Paweł Kacperek

e-mail: pawel.kacperek@clcg.pl

telefon: 507 700 800

twitter: @pawelkacperek

Niezależny ekspert w branży w branży Internet of Things. Swoją przygodę z tym rynkiem rozpoczynał pracując u jednego z operatorów telekomunikacyjnych, a później w pierwszych w Polsce firmach dostarczających rozwiązania GPS oraz LBS. Posiada bogatą wiedzę oraz doskonałą znajomość krajowego i światowego rynku związanego z usługami „connected”, w tym M2M i IoT. Jest pomysłodawcą oraz założycielem portalu lokalizacja.info, magazynu Connected Life, organizatorem cyklu konferencji z serii Connected Life Business Events, m.in. Navigation Trends, Geomarketing Forum, Telematics Forum czy Connected Insurance. Prowadzi także w działalność doradczą dla firm z sektora M2M/IoT, a także podmiotów działających we wszystkich innych branżach, które dzięki potencjałowi Internet of Things, chciałyby zwiększyć swoją konkurencyjność rynkową.

Fan nowych technologii, zwłaszcza w ujęciu biznesowym.

Sekretarz Redakcji – Aleksandra Knecht

e-mail: aleksandra.knecht@clcg.pl

telefon: 503 933 483

Specjalistka w dziedzinie Public Relations, z uwzględnieniem obszaru Media Relations. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno w sieciowych agencjach PR, jak i po stronie klienta. Prywatnie zapalona golfistka, związana z warszawskim klubem golfowym – Golf Park Józefów.


Komunikaty prasowe i zapytania dotyczące patronatów medialnych prosimy przesyłać na adres:

redakcja@connectedlifemagazine.pl

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, nadawania własnych tytułów, a także wyboru materiałów do publikacji.


 Adres Redakcji:

Connected Life Magazine

ul. Al. Jana Pawła II (Q22 piętro II)

00-133 Warszawa


Wydawca:

lokalizacja.info sp. z o.o.

ul Cybernetyki 13/64

02-677 Warszawa

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dla m. st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy) pod numerem KRS 0000350417.