Smart city to nie tylko rozwiązania związane z transportem czy finansami, ale również infrastrukturą wodno–kanalizacyjną. A jak pokazują badania firmy Schneider Electric, niemal trzy czwarte operatorów obiektów z nią związanych wskazuje na konieczność minimalizowania strat wody, zwiększenia efektywności sieci oraz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

Sytuacja miast będzie w najbliższych latach diametralnie się zmieniać, również w Polsce. Obecnie na świecie zajmują jedynie 2 proc. powierzchni Ziemi, ale mieszka w nich 54 proc. światowej populacji. Szacuje się, że do 2045 r. w miastach znajdzie się 70 proc. ludności. To z kolei wiązać się będzie z nowymi wyzwaniami, skoncentrowanymi wokół zabezpieczenia dostaw wody i efektywnego jej wykorzystania.

Obecna sytuacja ekonomiczna samorządów i przedsiębiorstw dostarczających mieszkańcom wodę rzadko jest przedmiotem dogłębnych analiz. W najbliższych latach sektor wodno–kanalizacyjny będzie wymagać szczególnej uwagi. Dowody? W Polsce obecnie funkcjonuje 1600 spółek wodno–kanalizacyjnych, a każda z nich boryka się z podobnymi problemami. Pokazuje to, na jaką skalę należy podjąć działania, aby uchronić polskie miasta i gminy przed problemami z gospodarką wodną stojącymi u naszych drzwi.

Z danych raportu „Bezcenna woda” przygotowanego przez Ernst&Young wynika, iż w latach 1998-2012 zużycie wody w Polsce zmniejszyło się blisko o 20 proc. Dla firm z sektora wodno–kanalizacyjnego każdorazowy spadek zużycia wody powoduje wzrost jej kosztów. W ciągu ostatnich 14 lat odprowadzanie ścieków podrożało o 220 proc., a wody o 145 proc. Obecnie Polacy wydają średnio około 2,1 proc. swojego dochodu na H2O i odprowadzenie ścieków. Tak wysokiego wskaźnika nie ma prawie żaden kraj w Europie. Z tego względu konieczne jest podjęcie inwestycji, które pomogą zahamować ten rosnący wskaźnik kosztów, właśnie dzięki inteligentnym rozwiązaniom dla sektora wodnego.

Z danych zebranych przez firmę Schneider Electric wynika, że 72 proc. operatorów obiektów infrastruktury wodno–ściekowej wskazuje na szeroko rozumianą efektywność, jako absolutny priorytet w swoich działaniach. W praktyce oznacza to konieczność minimalizowania strat wody, zwiększenie efektywności sieci wodociągowej oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

„Zadania są o tyle trudne, że muszą być realizowane przy szeregu ograniczeń takich jak starzejąca się infrastruktura czy ograniczone zasoby. Przedsiębiorstwa wodno–kanalizacyjne w Polsce stają w efekcie przed koniecznością pogodzenia dwóch przeciwstawnych celów, tj. potrzeby redukcji kosztów operacyjnych oraz zapewnienia ciągłości dostaw wody” – mówi Ireneusz Martyniuk, wiceprezes pionu przemysłu w Schneider Electric Polska.

Zaznacza, że konieczne jest efektywne zarządzanie wykorzystaniem wody za pomocą najnowszych rozwiązań w tym zakresie. Niezbędnym działaniem dla poprawy efektywności sieci wodociągowych jest ich monitoring oraz odpowiednie zarządzanie, które zapewni prawidłowe ciśnienie w sieci bez nadmiernego marnowania zasobów wody. Odpowiedzią na tę kwestię jest zastosowanie inteligentnych rozwiązań w zakresie minimalizowania strat wody, zwiększenie efektywności sieci wodociągowej, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Biorąc pod uwagę rosnące koszty zużycia wody i wzrost liczby ludności gospodarka wodno-ściekowa powinna stać się bardziej efektywna, a z drugiej strony bardziej wydajna. Należy podjąć wszelkie działania, aby w dalszej perspektywie czasowej uniknąć zagrożenia w postaci przerw w dostawach wody. W związku z tym, skutecznym remedium na palące problemy sektora wodno-kanalizacyjnego są innowacyjne rozwiązania w obszarze stacji uzdatniania wody, wieży ciśnień, przepompowni oraz oczyszczalni ścieków. Zdaniem ekspertów Schneider Electric przyczyniają się one do wzrostu wydajności operacyjnej o blisko 25 proc., do 30 proc. oszczędności w konsumpcji energii oraz do 20 proc. redukcji kosztów operacyjnych. Wdrożenia te zaadaptowane na szczeblu samorządowym pozwolą na znaczne oszczędności.

Polskie gminy stoją więc przed dużym wyzwaniem, jakim jest z jednej strony usprawnienie dostaw wody zaś z drugiej obniżenie jej kosztów. Część z tych zadań została już wdrożona przez Schneider Electric w Zakładzie Wodociągu Centralnego w Warszawie, gdzie wykonana została modernizacja całego układu zasilania wraz z systemem monitoringu i wizualizacji. Zasadniczo realizacja tych wyzwań wymaga czasu, środków oraz współpracy wielu podmiotów m.in. firm, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych oraz władz samorządowych, ale jest to możliwe do wdrożenia w każdej jednostce samorządowej już dziś.

Problemy, z jakimi zmagają się miasta oraz sposoby ich rozwiązania, są przedmiotem seminariów i szkoleń w ramach prowadzonego przez Ambasadę Francji w Polsce konkursu ECO – Miasto. Konkurs organizowany jest przy współpracy z partnerami m.in. z Renault Polska, SAUR Polska, Grupą EDF reprezentowaną przez EDF Polska, DK Energy oraz TIRU, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajową Agencją Poszanowania Energii. Dodatkową częścią projektu jest konkurs dla samorządów, w którym mogą zgłaszać projekty w 4 kategoriach: mobilność zrównoważona, efektywność energetyczna, gospodarka odpadami oraz gospodarka wodna. Ta ostatnia dołączyła do konkursu jako nowa kategoria.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ