Zawirowania związane z sierpniowym ograniczeniem zużycia energii przyniosło wiele utrudnień w funkcjonowaniu zakładów przemysłowych oraz miejskich biurowców. Takich zaburzeń można jednak uniknąć dzięki odpowiednim systemom zarządzania energią.

Trwająca długo jak na polskie warunki fala upałów i zwiększone zużycie energii (klimatyzatorów oraz wentylacji) w biurowcach, spowodowały wprowadzenie przez Polskie Sieci Energetyczne 20-tego stopnia zasilania. Przyczyniło się to jednocześnie do podjęcia działań związanych z koniecznością oszczędzania energii elektrycznej. W takich sytuacjach niezwykle ważny okazuje się system zarządzania energią oraz zasilania gwarantowanego w budynkach, który może uchronić przed poważnymi problemami.

Inteligentne zarządzanie energią to podstawa

W miejskich biurowcach, gdzie pracuje wiele osób, zapewnienie optymalnych warunków panujących wewnątrz – szczególnie latem – jest elementem koniecznym, rzutującym również na jakość pracy. Dzięki nowoczesnej technologii służącej do kontrolowania i sterowania zużyciem mediów w budynkach, a szczególnie biurowcach możliwe jest uniknięcie konieczności wyłączania części oświetlenia czy klimatyzacji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych. Systemy automatyki budynkowej zwane też systemami BMS (Building Management System) zapewniają inteligentne monitorowanie, sterowanie oraz zarządzanie strefowe instalacjami i urządzeniami, takimi jak ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, zasilanie elektryczne czy oświetlenie z jednego miejsca. Tym samym, niwelując konieczność stosowania wielu systemów i związanego z nimi oprogramowania, a także dodatkowych nakładów na koszty utrzymania.

Takie systemy działają w biurowcach na całym świecie, w tym w Polsce. Efekty? W siedzibie głównej firmy Schneider Electric na Mokotowie zużycie energii wykorzystywanej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego obniżono o 43 proc., o 47 proc. ograniczono ją w przypadku systemu nawiewów wewnętrznych, zaś o 57 proc. jeśli chodzi o ogrzanie wody.

„Dlatego też, powstawanie inteligentnych obiektów, jak również inwestycje w efektywność energetyczną jest priorytetowe nie tylko ze względu na oszczędności operacyjne i inżynierskie, ale również ze względu na konieczność podwyższenia krajowego bezpieczeństwa energetycznego” – mówi Jacek Łukaszewski, prezes zarządu Schneider Electric.

System automatyki budynkowej w budownictwie komercyjnym pozwala strefowo zarządzać energią i włączać ją tam, gdzie jest ona bardziej potrzebna. W sytuacjach szczególnych odgórnej konieczności ograniczenia energii elektrycznej można zrezygnować z dodatkowego oświetlenia elewacji budynku lub też zmniejszyć poziom nawiewu klimatyzacji, zachowując jednak komfortowe warunki tam, gdzie jest to potrzebne.

Bezpieczeństwo energetyczne

Dla zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa energetycznego coraz częściej budynki wyposaża się również w systemy zasilania gwarantowanego bazującego m.in. na UPS-ach. Urządzenia UPS mają na celu zapewnić ciągłość zasilania urządzeń elektrycznych. Jest to możliwe dzięki współpracy elektronicznych przetwornic napięcia i baterii akumulatorów, które zawsze są elementem składowym urządzenia. Dzięki temu pracownik nie musi obawiać się, że w przypadku przerwy w dostawie energii natychmiast zostanie odłączony od zasilania, serwer przestanie działać, a komputer nagle się wyłączy.

Latem, w okresie wysokich temperatur w przypadku wystąpienia zakłóceń parametrów sieci elektroenergetycznej lub całkowitego zaniku napięcia zasilającego, energia jest pobierana z baterii akumulatorów. W zależności od pojemności baterii i mocy odbiorów, zasilacz UPS podtrzymuje napięcie nawet do kilkudziesięciu godzin. Zadbanie o rozproszoną infrastrukturę IT w biurowcach, a zwłaszcza serwery biurowe jest koniecznością, zwłaszcza, że nawet drobne wahania w zasilaniu mogą przyczynić się do uszkodzeń lokalnej sieci IT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ