Na czym polega praca prywatnego detektywa?

detektyw gdańsk

Zawód detektywa staje się coraz bardziej popularny. Znacznie więcej ludzi zaczyna korzystać z jego usług, a powodem jest chęć rozwiązania swoich, często bardzo trudnych, problemów. Istnieją w życiu czasem takie sytuacje, z którymi nie umiemy sobie poradzić sami i z którymi zwracamy się o pomoc do agencji detektywistycznej.

Czym zajmuje się detektyw?

        Z usług agencji detektywistycznej w Gdańsku korzystają osoby kierujące się różnymi powodami, może to być niezadowolenie z pracy oficjalnych organów, ścigania, zbyt długo prowadzone prze policję śledztwo czy sprawy, które nie podlegają pod możliwość rozpoczęcia oficjalnego śledztwa.     Detektyw często wynajmowany jest w bardzo osobistych sprawach, kiedy klient nie chce, aby ktoś się o nich dowiedział. Głównym jego zadaniem jest uzyskiwanie, przetwarzanie oraz przekazywanie informacji o danych osobach, zdarzeniach oraz przedmiotach. Oczywiście detektyw posiada licencję detektywistyczna, a wszystkie czynności przez niego wykonywane zawarte są w umowie pomiędzy nim a osobą zlecającą.

         Prywatny detektyw pracujący w Gdańsku wykorzystuje swój sprzęt detektywistyczny i informatorów do pozyskania informacji istotnych dla klienta. W tym celu prowadzi wywiady środowiskowe, nawiązuje kontakty, zbiera materiał dowodowy, analizuje nagrania audio i video oraz publicznie dostępne informacje. Idealnie wtapia się w tłum, co sprawia, że jego praca jest jeszcze bardziej efektywna. Bardzo istotna dla prowadzonej sprawy jest również pomoc osoby zlecającej zadanie, tzn. udzielenie wszelkich informacji. Klient może określić swoje możliwości budżetowe. Wtedy biuro detektywistyczne przeprowadza jedynie te czynności, które w jak największym stopniu przyczynią się do uzyskania satysfakcjonujących zleceniodawcę  rezultatów.

Zlecenia przyjmowane przez detektywa

Detektyw, który pracuje w Gdańsku przyjmuje szeroki wachlarz zleceń. Możemy wyróżnić:

  • sprawy rodzinne – dotyczy ich ponad połowa zleceń, są to zdrady i udowodnienie ich czy problemy z rozwodem bo np. współmałżonek nie stawia się w sądzie i zadaniem detektywa jest odnalezienie takiej osoby, ustalenie miejsca pracy czy źródeł dochodu osoby, która uchyla się od płacenia alimentów, są również sprawy dotyczące zaginięcia, co najważniejsze dowody znalezione przez prywatnego detektywa uznawane są przez sądy;
  • sprawy gospodarcze – z takich usług bardzo często korzystają przedsiębiorcy, którzy chcą sprawdzić pracownika lub kontrahenta,czy np. banki, powody sięgania po tego typu środki są różne, najczęściej dotyczy to:

– sprawdzenia wiarygodności kontrahenta,

– ustalenia czy pracownik jest lojalny,

– zebrania informacji o bezprawnym wykorzystywaniu znaków towarowych,

– wykrywania nadużyć finansowych,

– ustalenia składników majątkowych dłużnika w celu skutecznej windykacji należności,

– wywiadu wśród konkurencji (badanie działań firm konkurencyjnych).

Agencja detektywistyczna oferuje zebranie i profesjonalną ocenę dowodów dotyczących oprogramowania, dostępu do bazy danych. Weryfikacji podlega również fizyczny dostęp do urządzeń teleinformatycznych, sieci bezprzewodowych oraz serwerów.

  • sprawy kryminalne – do przyjęcia tego typu zleceń trzeba mieć odpowiednie umiejętności oraz predyspozycje, a co najważniejsze odwagę, można tu wymienić sprawy takie jak:

– pomoc ofiarom szantażu, uprowadzenia, gróźb itp.,

– pomoc w oczyszczeniu klienta z zarzutów poprzez zbieranie dowodów w sprawie,

– ocena przedstawionych przez organy ścigania dowodów w sprawach karnych oraz wyszukiwanie nowych, które są istotne dla sprawy.

Detektyw jest przygotowany pod względem fizycznym do różnych nieprzewidzianych zdarzeń, a także biegle orientuje się w przepisach prawnych.

Obowiązki prywatnego detektywa

Detektyw ma obowiązek zawierać w formie pisemnej wszelkie umowy z klientem. Jeżeli prowadzona przez niego sprawa może mieć związek z prowadzonym postępowaniem karnym przez organy ścigania lub postępowaniem w sprawach o przestępstwa skarbowe, jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia organów prowadzących to postępowanie. Umowy przechowywane są przez 5 lat od momentu zakończenia danego zlecenia.

Po zakończeniu sprawy klient otrzymuje sprawozdanie, z którego wynika kiedy umowa została zawarta, czego dotyczyła, jak przebiegało śledztwo, opis czynności oraz datę zakończenia zlecenia. Jesto ono udokumentowane materiałami i jest przechowywane przez 2 lata od momentu zakończenia sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *