Współpraca Snow Software z rozwiązaniem Microsoft Intelligent Asset Manager upraszcza i optymalizuje tworzenie raportów Effective License Position.

Snow Software ogłosił rozpoczęcie współpracy z Microsoftem. W jej ramach, Snow może zarządzać statusami licencji klientów, upraszczając w ten sposób wiele skomplikowanych procedur oraz odpowiadając na wyzwania związane z procesem weryfikacji licencji.

Dzięki wykorzystaniu danych dotyczących repozytoriów oprogramowania, które zapewnia Snow, współpraca obu firm umożliwia klientom usprawnienie tworzenia raportów Effective License Position. Zaaprobowana przez firmę Microsoft metodologia po raz pierwszy daje przedsiębiorstwom wiarygodny punkt odniesienia, który obroni się podczas audytów i weryfikacji.

Nowo wprowadzone rozwiązanie Microsoft Intelligent Asset Manager, z pomocą zaplecza analitycznego w zakresie przetwarzania danych, które zapewnia Snow, umożliwia teraz wszystkim klientom Microsoft kompleksowy wgląd w dane dotyczące licencji i użytkowania oprogramowania, co pozwoli im na optymalizację zasobów informatycznych Microsoft, z których korzystają.

Kiedy pojawia się konieczność odnowienia licencji, opłacenia okresu użytkowania oprogramowania bez ważnej licencji, lub audytu, przedsiębiorstwa często przedstawiają kilka wersji prawdy, co oznacza stratę czasu i pieniędzymówi Axel King, Dyrektor Generalny Snow Software. Poprzez import danych z aplikacji Intelligent Asset Manager dokonujemy wielkiego kroku w kierunku sytuacji, w której proces ten jest mniej bolesny, wypracowując uzgodniony wspólnie z firmą Microsofft, dokładny raport ELP, który obroni się w czasie ewentualnego audytu – dodaje.

Dla firmy Snow, jej wielu partnerów sprzedaży pośredniej i tysięcy klientów, rozwiązanie Microsoft Intelligent Asset Manager stanowi pomoc w osiągnięciu większej efektywności oraz ograniczenie ilości czasu i pracy związanej z zarządzaniem zasobami oprogramowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ