Komornik sądowy, wynagrodzenie za pracę i środki na koncie

Zadłużenie polaków oraz ich problemy z płynnością finansową doprowadzają w ostateczności do wielu nakazów zapłaty, które są realizowane przez organy państwowe. Komornik sądowy po zakończeniu całego postępowania oraz definitywnym ustaleniu okoliczności otrzymuje nakaz zapłaty od wierzyciela i rozpoczyna egzekucję komorniczą. W wielu przypadkach jednym z głównych źródeł, z których komornik zaspokaja wierzyciela, jest konto bankowe i wynagrodzenie za pracę dłużnika. Licytacje komornicze czy dochodzenie należności w inny sposób jest nieco rzadsze, dlatego w tym artykule przedstawiamy wszystkie informacje na temat egzekucji komorniczej z konta bankowego i wynagrodzenia.


Dlaczego egzekucja środków z konta i wynagrodzenia jest najczęstszym sposobem odzyskiwania należności?

Egzekucja środków na koncie bankowym dłużnika oraz jego wynagrodzenia jest jednym z podstawowych narzędzi, jakie stosują komornicy, aby odzyskać dług i przekazać go wierzycielowi. Dzieje się tak z kilku powodów. Pierwszym z nich jest łatwość całej operacji. Komornik nie musi przeprowadzać specjalnych czynności. Przykładowo licytacje komornicze wymagają zlokalizowania, wycenienia i często wieloetapowej sprzedaży. Konto bankowe i zakład pracy jest znacznie prościej zlokalizować. Drugim powodem jest duża skuteczność takich działań. Komornik w wielu przypadkach zastaje zgromadzone środki na koncie lub przejmuje część wynagrodzenia. Licytacje komornicze czy poszukiwania innego majątku dłużnika nie dają tak szybkich i dobrych efektów.

Komornik i konto bankowe

Środki finansowe, które znajdują się na koncie bankowym to często jedne z pierwszych funduszy, które zajmuje komornik. Jest to najprostsza droga do uzyskania pieniędzy od dłużnika. Cały proces zajmowania środków na koncie bankowym odbywa się dosyć prosto. Może trwać on w zależności od banku czy sytuacji od kilku tygodni nawet do 1-2 lat. Komornik, który otrzymał polecenie egzekucji, na początku sprawdza w systemie OGNIVO, w jakich bankach dłużnik posiada konta. To system, w skład którego wchodzą wszystkie banki, banki spółdzielcze czy kasy oszczędnościowe. Komornik sądowy, który otrzymał informacje, wysyła do banku stosowne pismo i dokonuje zajęcia środków na koncie. Kwota, która znajduje się na koncie, jest jednak chroniona do pewnej sumy. Jest to 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 1500 zł. Kwota ta liczona jest w miesięcznym okresie, więc jeśli w maju wpłynie na konto 1500 zł, to w czerwcu będziemy mogli otrzymać kolejne 1500 zł i z nich korzystać bez obawy o zajęcie. Jedynym wyjątkiem, w przypadku którego komornik sądowy może zająć całą sumę na koncie, jest dług alimentacyjny.

Komornik i wynagrodzenie

Wynagrodzenie to kolejny sposób na zdobycie przez komornika pieniędzy od dłużnika. Komornik sądowy może egzekwować dług w przypadku gdy osoba zatrudniona jest na:

  • umowę o pracę na czas nieokreślony
  • umowę o pracę na czas określony
  • umowę o dzieło
  • umowę zlecenie

Sytuacja dłużników, którzy są zatrudnieni, nie jest jednak jednakowa i różni się w zależności od typu umowy, na jaką pracują. Stopień zajęcia wynagrodzenia zależy również od typu długu, jakim są np. długi alimentacyjne. Aby dokładnie poznać kwoty i sumy zajęcia czy zwolnienia swoją sytuację trzeba szczegółowo przeanalizować. Jeśli mamy pewne wątpliwości warto zasięgnąć porady u prawnika, która w wielu przypadkach może być darmowa np. w specjalnych punktach.

Umowa o pracę

Jeśli dłużnik jest zatrudniony na pełny etat, posiada pewne prawa, dzięki którym jego pensja nie jest zajmowana w całości. Kwota wolna od zajęcia w takiej sytuacji to minimalna pensja krajowa. Jeśli więc osoba taka uzyskuje tylko ok. 1500 zł miesięcznie, bez obawy może dalej kontynuować pracę. Komornik może zabrać maksymalnie 50% zarobków, więc jeśli zarabiamy np. 4000 zł, to tylko 2000 zł zostaną zajęte. Jeśli komornik zajmie większą kwotę, niż naszym zdaniem powinien, możemy złożyć skargę na jego czynności. Sytuacje takie zdarzają się jednak rzadko i można je naprawić.

Umowa cywilnoprawna

Umowy cywilnoprawne, czyli tak zwane śmieciowe w postaci umowy o dzieło czy zlecenie podlegają w całości zajęciu komorniczemu. Komornik w takiej sytuacji może przejąć nasze całe wynagrodzenie. Możemy wtedy złożyć wniosek do komornika o „potraktowanie” wynagrodzenia według mniej restrykcyjnych przepisów. Możliwość taka zachodzi wtedy, jeżeli dłużnik otrzymuje pensję z tytułu umowy cywilnoprawnej regularnie, w podobnej kwocie i dłuższym okresie. Komornik sądowy może przychylić się do takiego wniosku, w którym motywujemy naszą prośbę lub nie. Bez wątpienia osoby, które są dłużnikami i pracują na podstawie umowy cywilnoprawnej, mają najmniej możliwości chronienia swojego majątku. Warto w takim wypadku przekonać pracodawcę, aby możliwe było przejście na inny typ umowy, który gwarantuje większe możliwości ochrony swoich zarobionych pieniędzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *