Bezprawne użycie sieci WiFi jest powszechnym problemem, z którym wielu użytkowników i właścicieli routerów miewa do czynienia na co dzień. Dostęp osób niepowołanych do firmowych łączy bezprzewodowego internetu może być niezwykle groźny – także z biznesowego punktu widzenia. Jak zapobiegać takim sytuacjom?

Osoby zarządzające sieciami bezprzewodowymi często nie są w stanie zlokalizować nieproszonych użytkowników, regularnie „podkradających” internet. Z jednej strony problemem jest już samo dodatkowe obciążenie łączy. Z drugiej – zwłaszcza w przypadku małych czy średnich firm bez rozbudowanego zaplecza informatycznego – poważne zagrożenie stanowi niepożądany dostęp do danych newralgicznych z biznesowego punktu widzenia.

Niektórzy przedsiębiorcy nieświadomie umożliwiają wgląd w różnego rodzaju pliki i informacje zmagazynowane na swoich komputerach. Zazwyczaj są to automatycznie lub celowo udostępniane foldery. Zatem warto kontrolować swoje WiFi, ale jak to robić?

  1. Zaloguj się do routera

Istnieje na to kilka sposobów. Najpopularniejszym jest wpisanie bezpośrednio w pasek adresu przeglądarki IP routera – np. 192.168.0.1 lub 192.168.1.1.

  1. Wprowadź login i hasło administratora.

Urządzenia te najczęściej zabezpieczane są prostymi hasłami i nazwami użytkowników – np. admin. Więcej na ten temat powinniście znaleźć w instrukcji obsługi routera.

  1. Gdy będziesz już w panelu zarządzania, poszukaj zakładki informującej o tym, jakie urządzenia są aktualnie połączone z siecią. W jej obrębie można sprawdzić zarówno adresy IP sprzętów, jak i ich nazwy i porównać z danymi urządzeń pracowników.

Pozwoli to przekonać się czy podejrzenia o bezprawne podłączenie są słuszne oraz jak wielu nieproszonych użytkowników korzysta z sieci WiFi. Jeśli jako podłączony znajdziecie „Laptop Marcina”, a wiecie, że żaden Marcin nigdy z wami nie współpracował, może to oznaczać, że nie powinien on mieć dostępu do waszych zasobów.

Jak zapobiegać?

Jeśli dojdziecie do wniosku, że ktoś niepowołany wykorzystuje waszą bezprzewodową łączność internetową, albo prewencyjnie chcecie się przed tym zabezpieczyć, warto:

  • zmienić hasło zabezpieczające WiFi na silniejsze;
  • w ustawieniach routera skorzystać z opcji ukrycia swojego SSID (identyfikatora sieci), co oznacza, że nie będzie ona widoczna dla każdego, kto wyszykuje dostępne połączenie. Adres będzie musiał zostać wprowadzony ręcznie;
  • skonfigurować filtr MAC. Jest to funkcja filtrowania adresów, umożliwiająca zablokowanie dostępu do internetu wybranym komputerom lub zezwolenie na to konkretnym urządzeniom.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ