Polska w ruinie? Nasze firmy udowadniają, że hasło to sformułowano na wyrost. Przykładem jest międzynarodowe konsorcjum, które stworzy fabrykę przyszłości. W jego skład wchodzą instytuty badawcze i firmy, a jedną z nich jest rodzima Transition Technologies.

Światowy przemysł od wielu lat boryka się z problemem optymalizacji produkcji, lepszego wykorzystania zasobów i samego funkcjonowania fabryk w kontekście rosnącej złożoności systemów oraz szybko zmieniających się potrzeb konsumentów. Nowa era industrializacji i rozwój technologii informatycznych pozwoliły na poszukiwanie nowych sposobów i stawienie czoła tym wyzwaniom.

IMPROVE to innowacyjny projekt, którego celem jest zamodelowanie cyfrowego ekwiwalentu fabryki przyszłości – przy wykorzystaniu technologii monitorowania i diagnostyki w kierunku nowoczesnego systemu wsparcia podejmowania decyzji. Dzięki temu zakłady będą bardziej wydajne i efektywne oraz zdolne do większej samokontroli i lepszej interakcji z człowiekiem.

Projekt o budżecie 4,1 mln euro realizowany jest w ramach unijnego programu Horyzont 2020. Opiera się na połączeniu kilku podejść do modelowania pracy urządzeń, ich diagnostyki, wykrywania anomalii oraz symulacji i optymalizacji pracy wraz z niezbędną wiedzą ekspercką, które w konsekwencji mają pozwolić na stworzenie idealnego modelu funkcjonowania fabryk. W rezultacie takiego połączenia będzie można analizować i przewidywać awarie oraz informować o konieczności wymiany danych podzespołów jeszcze przed wystąpieniem usterki. Na końcu stworzony model ma również rozpoznawać główną przyczynę powstania ewentualnej usterki. Zakłady mają więc być na tyle inteligentne, aby mogły sama kontrolować zachodzące w nich procesy.

Lissy Brückner, Verfahrensentwicklung Montagetechnik und Modularisierung, beim Einbau der Batterie in ein Hybridfahrzeug. Kein Zaun trennt den Menschen mehr vom Kooperationspartner Roboter Lissy Brückner, Process Engineer, installing the battery into a hybrid vehicle. No fence separates the human operator from her cooperating robot

Całość oparta zostanie na wykorzystaniu odpowiednich sensorów, które będą przekazywać dane, a zintegrowany system ma je analizować i dostarczać odpowiednie dane do zarządców fabryk. Całościowe podejście do realizacji projektu będzie zgodne z ideami Przemysłu 4.0 i Internetu rzeczy, opartych na systemach cyber-fizycznych i sieciowej komunikacji maszyna-maszyna oraz człowiek-maszyna, dzięki czemu możliwa staje się wymiana danych oraz informacji procesowych pomiędzy urządzeniami pracującymi w zakładach a osobami na każdym szczeblu organizacji produkcyjnej w celu dogłębnej analizy tych danych i lepszego podejmowania decyzji.

„W przypadku fabryk przyszłości skłaniałbym się bardziej ku hasłu „Przemysłowy Intranet Rzeczy”, gdyż z uwagi na wrażliwość i wartość danych oraz wniosków z nich płynących system taki będzie musiał być dodatkowo zabezpieczony przed cyberprzestępczością” – mówi Adam Gąsiorek, dyrektor operacyjny ds. rozwoju z firmy Transition Technologies.

Założeniem powstałego konsorcjum jest osiągnięcie konkretnych efektów, które pozwolą pójść o kolejny krok naprzód w zakresie optymalizacji produkcji. Dzięki temu ma powstać innowacyjne rozwiązanie dla przemysłu, pomagające doprowadzić do uzyskania doskonałości operacyjnej fabryk i podniesienia efektywności wykorzystania maszyn. Co więcej, ma zminimalizować przestoje w działaniu maszyn i ostatecznie pomóc człowiekowi podejmować lepsze decyzje odnośnie funkcjonowania fabryk. Efekty projektu mogą być długofalowe. Inwestycje UE w innowacyjny przemysł mają również sprawić, że stanie się on bardziej konkurencyjny, na czym szczególnie dziś zależy Unii Europejskiej.

Przykład projektu pokazuje, że polska myśl IT jest ceniona na świecie i eksportowana poza granicę naszego kraju. Z danych firmy PwC wynika, że udział przychodów generowanych z działalności B+R wzrósł z 9,74 proc. 2008 roku do 16,62 proc. w 2014 roku. Jesteśmy również znaczącym graczem pod względem outsourcingu IT. „Projekt IMPROVE, który realizujemy, jest najlepszym przykładem na to, że powinniśmy przestać bać się innowacji i zacząć jeszcze więcej w nie inwestować” – mówi Konrad Świrski, prezes zarządu Transition Technologies.

Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Projekt, w którym bierze udział polska firma został wybrany do dofinansowania jako jeden z siedmiu na 113 złożonych wniosków. Projekt potrwa trzy lata, a jego budżet został określony na 4,1 mln euro.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ