Zarządzać można wszystkim: piecem w mieszkaniu, całym domem, samochodem, biurowcem, a także fabryką. O ile macie odpowiednie narzędzia.

Całym obiektem przemysłowym można kompleksowo zarządzać przy użyciu sprzętu mobilnego. Chociażby tabletu. Zasadne pytanie: po co? Twórcy nowego rozwiązania Comos Mobile Solutions 2.0 mają gotową odpowiedź: by intuicyjnie pracować i sprawować kontrolę nad danymi w całym procesie produkcyjnym w dowolnym miejscu i czasie. Rodzi to oczywiście obawy o pracoholizm – firmę trzeba mieć pod nadzorem przez cały czas. Niemniej, dla każdego kto podejmuje np. decyzje istotne dla funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, nowy program może być niezwykle przydatny. Ma szansę w porę zareagować, będąc nawet daleko od właściwego obiektu czy całego kompleksu.

Twórca, czyli niemiecki Siemens przekonuje, że jest jedynym dostawcą na świecie, który oferuje „kompleksowe projekty w zakresie zarządzania systemem w całym cyklu użytkowania obiektu przemysłowego”. To oczywiście wiąże się z ogromną odpowiedzialnością każdego pracownika, który ma dostęp do pełnej funkcjonalności programu. Nie dziwi zatem, że wśród odbiorców Comos wskazywani są kierownicy projektów i kadra menedżerska o dużym zakresie kompetencji. Zyskują narzędzie, które jest wręcz niezbędne w ich pracy.

Jako jeden z przykładów zastosowań Siemens, wskazuje pracę kierowników określonych programów i projektów. Aby utrzymywać kontrolę nad całym procesem inżynierii produktu, wdrożenia, a następnie produkcji, Comos gromadzi wszystkie kluczowe dane o postępach. Mając za punkt odniesienia przyjęte założenia projektu oraz ustalony harmonogram, system generuje alarmy i ostrzeżenia, jak tylko pojawi się ryzyko opóźnień czy jakichkolwiek przestojów.

By zminimalizować żmudną pracę ręcznego wprowadzania raportów o stanie prac, programiści przygotowali pakiet internetowych narzędzi, co przywodzi skojarzenia z gotowymi prostymi formularzami w urzędach. Dzięki temu każdy wykonawca może łatwo raportować swoje postępy, mając także wgląd do tych informacji, które mają wpływ na jego pracę (np. elektrycy układający instalację, otrzymują komplet danych o newralgicznych miejscach, które mogą wywołać interakcje z innymi elementami infrastruktury). Siemens chwali się, że „właściwy użytkownik otrzyma właściwe informacje o właściwym czasie”. Trudno o bardziej chwytliwe hasło.

Nietrudno o wrażenie, że pakiet oprogramowania do zarządzania obiektem przemysłowym bardzo przypomina wdrażany w Europie system kompleksowej informacji o budynkach i innych inwestycjach, czyli BIM. Staje się on swoistą białą, elektroniczną księgą każdego nowo budowanego obiektu. W przypadku Comos jest podobnie, tyle że w odniesieniu do całego przedsiębiorstwa. Czy to oznacza zupełnie nowe perspektywy dla zarządzania? Trudno mieć wątpliwości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ