W dzisiejszych czasach niemal wszystkie dokumenty oraz korespondencja przesyłana jest drogą elektroniczną. Jednak, by przesyłane dokumenty były ważna, muszą zostać podpisane odpowiednim podpisem elektronicznym. Jego uzyskanie nie jest darmowe, jednak w Gabinecie drWidget, podpis kwalifikowalny dla lekarzy kosztuje jedynie złotówkę.

W Polsce podpis elektroniczny funkcjonuje już od kilkunastu lat. Jego główną zaletą jest to, że jest bezpieczny. Co więcej, pod względem skutków prawnych, e-podpis jest równoważny z podpisem własnoręcznym. Istotne znaczenie ma także to, że elektroniczny obieg dokumentów pozwala oszczędzić czas. Coraz bardziej powszechne staje się więc elektroniczne przesyłanie i podpisywanie umów, faktur oraz rejestrowanie działalności gospodarczej. Z podpisu elektronicznego (kwalifikowanego) korzystają również lekarze.

„Praca lekarza wiąże się z nieustannym podpisywaniem i wypełnianiem wielu dokumentów. Według naszego raportu „E-zdrowie oczami Polaków”, lekarz podczas wizyty trwającej 20 minut przeznacza ponad 16 minut na czynności związane właśnie z dokumentacją: jej szukanie czy uzupełnianie. Postępująca cyfryzacja medycyny pozwala lekarzowi na zaoszczędzenie czasu spędzanego na czynnościach biurokratycznych i poświęcenie go pacjentowi. W Gabinecie drWidget udostępniliśmy już pełną funkcjonalność Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Najnowszym, dodanym ostatnio do Gabinetu narzędziem, jest podpis kwalifikowany. Co ważne, lekarz może go uzyskać za 1 PLN” – komentuje Łukasz Kamiński, dyrektor zarządzający w firmie LekSeek Polska.

Podpis kwalifikowany to jeden ze sposobów – obok autoryzacji przez ePUAP – podpisywania elektronicznego zwolnienia (również dostępnego w Gabinecie drWidget). Wyrabianiem podpisu zajmują się firmy, będące na liście tzw. kwalifikowanych dostawców usług zaufania. Podpis ma określony termin ważności, a jego uzyskanie jest płatne.

Gabinet drWidget – medyczne bezpłatne oprogramowanie do zarządzania placówką oraz kontaktem z pacjentami – powstał z myślą o poprawieniu komfortu pracy lekarza. Obserwując stale zmieniający się rynek, eksperci Gabinetu drWidget pracują nad udoskonaleniami, które podnoszą jego jakość i funkcjonalność.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ