Polska gospodarka ma szansę stać się innowacyjna. Nasz kraj bardzo szybko zyskuje nowe kompetencje w zakresie rozwoju cyfrowego. Czy w najbliższych latach staniemy na podium wśród europejskich krajów inwestujących w rozwój?

Polska pod względem rozwoju usług cyfrowych w sektorze prywatnym, kompetencji pracowników i jakości e-government sytuuje się dopiero na 28. pozycji na 30 badanych krajów Unii Europejskiej. Jest za to jedną z najszybciej cyfryzujących się gospodarek – 4. miejsce na 30 badanych państw. Takie wnioski wyciągnęli twórcy raportu „Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski”, przygotowanego przez Politykę Insight na zlecenie ThinkTankCyfrowy.pl (inicjatywy UPC Polska, Facebook, Poczty Polskiej, Microsoft i Dirlango).

Polska zajmuje także 6. pozycję w Europie w poprawianiu kompetencji cyfrowych. Ale jak wynika z badania, nadal zbyt mało osób radzi sobie z zaawansowanymi czynnościami na komputerze – np. tylko co dziesiąty Polak umie korzystać w sprawny sposób z internetu (potrafi tworzyć stronę internetową czy wysyłać maila z załącznikiem). Dla przykładu w Islandii, na Litwie czy w Szwecji wskaźnik ten przyjmuje wartości kolejno: 34, 32 i 26 proc.

Sytuacja różni się w poszczególnych gałęziach gospodarki, np. najbardziej ucyfrowiony jest polski sektor finansowy (9. miejsce w Europie), co wynika m.in. z wysokiej konkurencji na rynku i przyjaznej polityki regulacyjnej. Jesteśmy wciąż daleko za innymi państwami Starego Kontynentu, jednak zauważalnie szybsi pod względem tempa wzrostu. Wartość Wskaźnika Cyfryzacji Gospodarki podniosła się w Polsce w latach 2008 – 2014 o 74 proc. (4. miejsce na 30 badanych państw). Czy oznacza to, że szybkość poprawiania kompetencji technologicznych w naszym kraju może przyczynić się do poprawy jakości prowadzenia biznesu?

Patrycja Gołos, dyrektor ds. polityki publicznej i spraw korporacyjnych, UPC Polska, współprzewodnicząca Think Tank Cyfrowy PL:

Jednym z kluczowych czynników zwiększania konkurencyjności polskiej gospodarki jest jej coraz szybsza cyfryzacja. Zależy ona zarówno od coraz powszechniejszej dostępności nowoczesnej infrastruktury, w tym przede wszystkim sieci stacjonarnej, jak i budowania popytu poprzez rozwój cyfrowych usług, na które składają się nie tylko umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami cyfrowymi, ale także świadome dbanie o bezpieczeństwo w cyfrowym świecie. To przede wszystkim na tych obszarach powinna koncentrować się także polityka gospodarcza, ułatwiająca inwestycje w rozwój sieci oraz wspierająca rozwój kompetencji cyfrowych.

Jakub Turowski, Head of Public Policy for Poland, współprzewodniczący Think Tank Cyfrowy PL:

Polska gospodarka przeszła w ciągu ostatnich 25 lat niezwykłą zmianę, a Polacy stawili czoła wielu wyzwaniom. Ale przed nami jeszcze długa droga. Cyfryzacja oznacza pozytywną zmianę na gospodarki i życia Polaków, a prezentowany raport potwierdza potencjał rozwoju w Polsce nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, takich jak Facebook, które wspierają innowację i zrównoważony wzrost. Realizacja tego zadania wymaga współdziałania – kluczową rolę odgrywają regulacje umożliwiające rozwój innowacyjności.

Tomasz Jeruzalski, dyrektor programu kluczowego, Poczta Polska:

Od cyfryzacji nie ma już odwrotu. Żyjemy w świecie, gdzie nowoczesne przetwarzanie danych i cyfryzacja są siłą napędową rozwoju wielu gospodarek. Tradycyjna komunikacja i duża część handlu przenoszą się do świata wirtualnego. Jak widać z doświadczeń poczt z innych krajów np. Czech, Poczta Polska, jako instytucja zaufania publicznego zapewniająca bezpieczeństwo i pewność dostarczania korespondencji, jest naturalnym partnerem do świadczenia usług elektronicznych na linii obywatel-państwo. Oferta Poczty Polskiej, narodowego operatora pocztowego, w coraz większym stopniu bazuje na nowoczesnych sposobach komunikacji. Naszym celem jest poszerzenie zakresu spraw, które obywatele mogą załatwić drogą elektroniczną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ