1 września w Słowenii został uruchomiony system zintegrowanego transportu pasażerskiego (IPTT), który umożliwia swobodne korzystanie z różnych typów komunikacji publicznej bez potrzeby zakupu oddzielnych biletów.

Bilet pasażerskiej komunikacji multimodalnej pozwala połączyć w ramach jednego systemu korzystanie z różnych środków transportu i zintegrować wykorzystanie regularnych połączeń kolejowych i autobusowych połączeń międzymiastowych w Słowenii oraz transport miejski w dwóch największych miastach tego kraju. W praktyce oznacza to, że w Słowenii pasażer może wybrać środek transportu, z którego będzie korzystać na danej trasie w oparciu o jedną kartę. „Projekt wprowadzenia zintegrowanego pasażerskiego transportu publicznego lub biletu pasażerskiej komunikacji multimodalnej to końcowy etap skomplikowanego, 15-miesięcznego przedsięwzięcia zarządzonego przez ministra infrastruktury. Projekt ten uprości korzystanie z pasażerskiego transportu publicznego w Słowenii” – powiedział mgr Boštjan Koren, dyrektor Slovenian Railways – Passenger transport, wiodącego partnera w projekcie IPPT, podkreślając znaczenie nowego systemu.

Projekt skupia się nie tylko na technicznym wdrożeniu biletu pasażerskiej komunikacji multimodalnej, ale też na założeniu organizacji odpowiadającej za wdrożenie i zarządzanie systemem – od projektu koncepcji, opracowania rozwiązań systemowych i technologicznych przez testy po końcowe, praktyczne wdrożenie systemu. System IPPT bazuje na rozwiązaniach informacyjnych umożliwiających automatyczne pobieranie opłat za przejazdy i elektroniczne zarządzanie danymi znajdującymi się w systemie. Portal informacyjny http://www.ijpp.si oprócz wspierania usługi, umożliwia planowanie przejazdów, jak również zapewnia pasażerom informacje o wykorzystaniu i działaniu systemu, punktach sprzedaży, a także dostęp do formularzy elektronicznych.

Zintegrowany pasażerski transport publiczny to większa dostępność i efektywność środków transportu publicznego oraz lepsze i bardziej przyjazne usługi. „Na pierwszym miejscu stoją potrzeby europejczyków w zakresie mobilności. Jednocześnie wspieramy rozwiązania przyczyniające się do zmniejszenia zagęszczenia ruchu, zanieczyszczenia środowiska (w tym emisji gazów cieplarnianych) i zużycia energii, jak również rozwiązania wykorzystujące alternatywne źródła energii. Mobilność zrównoważona jest akceptowalna z punktu widzenia ochrony środowiska, sprawiedliwa społecznie i stymuluje gospodarkę. Z zadowoleniem przyjmuję widomość o realizacji projektu biletu pasażerskiej komunikacji multimodalnej na potrzeby pasażerskiego transportu publicznego w Słowenii, co stanowi ważny krok na drodze do mobilności zrównoważonej. Bilet pasażerskiej komunikacji multimodalnej na potrzeby pasażerskiego transportu publicznego umożliwi multimodalne podejście w celu osiągnięcie większej prostoty i niezawodności. Mam nadzieję, że takiego rodzaju usługa zostanie wprowadzona na całym jednolitym rynku europejskim” – powiedziała Violeta Bulc, komisarz europejski ds. mobilności i transportu, podczas prezentacji systemu. 85% całkowitej wartości projektu wdrożenia zintegrowanego pasażerskiego transportu publicznego (IPPT) została sfinansowana ze środków europejskich.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułSpotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń
Następny artykułPoczta Polska będzie budować e-państwo
Niezależny ekspert w branży usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych z kilkunastoletnim doświadczeniem. Posiada bogatą wiedzę oraz doskonałą znajomość krajowego i światowego rynku związanego z usługami „connected”, w tym M2M i IoT. Jest pomysłodawcą oraz założycielem portalu lokalizacja.info, magazynu Connected Life, Connected Business Life, organizatorem cyklu konferencji z serii Connected Life Business Events: Navigation Trends, Geomarketing Forum, Telematics Forum, Connected Health czy Connected Insurance. Prowadzi także w działalność doradczą dla firm z sektora M2M/IoT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ